حامی مهاجر، بی حد و مرز

گروه شرکت های حامی مهاجر متشکل از موسسه حامی مهاجر در ایران به شماره ثبت 40059، شرکت آوای حامی مهاجر در ایران به شماره ثبت 541441 و شرکت حامی مهاجر ثبت شده در استانبول ترکیه به شماره مالیاتی 4561462712 و موسسه اعزام دانشجو حامی مهاجر به شماره ثبت 50046 در ایران میباشد. هریک از شرکتها و موسسات حامی مهاجر، در زمینه تخصصی خاصی ارائه خدمات میکنند. بخشی از خدمات حامی مهاجر در منوی سایت حامی مهاجر در دسترس است.

کارشناس شبکه های اجتماعی

تهران دیجیتال مارکتینگ

کارآموز اداری ویزا

تهران تور و ویزا

کارشناس مرکز تماس

تهران کال سنتر

تایپیست

تهران منابع انسانی

مترجم رسمی دادگستری

تهران

کارشناس سئو

تهران تولید محتوا